Oktober fest na TV redute

Na našom prvom ročníku oktober festu nechýbala ani TV reduta, ktorá odvysielala reportáž.
Na reportáži, je  rozhovor s naším sládkom Petrom Novotným a sládkom pivovaru Kout na Šumavě Bohuslavom Hlavsom.
Video reportáž si môžete pozrieť na linku: http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&videoID=131104-2