Vznik a súčastnosť nášho pivovaru BUCHVALD

História nášho pivovaru siaha do obdobia roku 2010, kde sa touto myšlienkou začal vytrvalo zaoberať sládek našeho pivovaru a partner spoločnosti BBF elektro s.r.o., ktorá je vlastníkom strediska PoračPark. Postupne začal s touto myšlienkou otravovať spoločníkov a začiatkom roku 2012 padla definitívna myšlienka, resp. rozhodnutie o výstavbe minipivovaru. Dôležitý bol výber zhotoviteľa minipivovaru, kde samozrejme popri cenovej kalkulácii rozhodovali hlavne referencie a odbornosť spoločnosti. Tak bola vybratá spoločnosť B-kontakt k.s. z Prahy, ktorá mala veľa referencií vrátane zahraničia a veľmi dobrý odborný a obchodný prístup majiteľa –Ing. Pavel Vojta. Prvotná fáza spolupráce s touto spoločnosťou bola bezproblémová, termín dodania pivovaru bol 7.11.2012. Ako sa ukázalo, uvedená spoločnosť sa dostala do finančných problémov a tesne pred týmto termínom nám majiteľ tejto spoločnosti oznámil, že nie je schopný dodať minipivovar. Dnes nám neostáva nič iné, len skonštatovať, že jeho celé konanie bolo podvodné.

Takže v novembri 2012 sme sa dostali do situácie ako ďalej s minipivovarom, ale stavebná časť a veci okolo boli tak rozpracované, že sme nechceli zastaviť tento už začatý proces.

Náš Sládek po už veľmi uvážlivom výbere sa rozhodol pre dvoch dodávateľov z Českej Republiky a to spoločnosť NIRO-INOX s.r.o. zo Zaječí a p. Milana Ševčíka z Kroměříža. NIRO-INOX dodala kvasné tanky, vírivú káď a zásobníky na ľadovú a horúcu vodu.
P. Milan Ševčík ako zhotoviteľ pivovaru zabezpečil všetko ostatné počnúc varňou, scedzovacou káďou, myčkou na keg sudy, chladením, kompletnou inštaláciou, potrubnými rozvodmi, čerpadlami, kompresorom, jednoducho kompletnou montážou pivovaru.
Koncom novembra boli podpísané zmluvy s uvedenými spoločnosťami, začala sa výroba u nich vo výrobných priestoroch.
Samotná dodávka a montáž technológie prebehla v mesiaci február a marec 2013. 27.3.2013 bol minipivovar BUCHVALD skolaudovaný.
29.3.2013 bola navarená prvá várka piva, 30.3. druhá a bol naplnený tank č.1.

Po necelom roku čapovania  sa výtoč nášho pivka viac než ztrojnásobila oproti tomu keď sme čapovali chemické zlúčeniny. takýto nárast sme nepredpokladali a boli 2 možnosti riešenia. A to buď  skrátiť výrobný proces, teda dobu ležania pivka, alebo pivovar rozšíriť. Skrátenie doby ležania bolo pre nás neprijateľné, preto sme sa rozhodli rozšíriť technológiu, teda ležiacku kapacitu. Nainštalovali sme nový tank v objeme 2000l (k štyrom jestvujúcim) a taktiež 6ks pretlačných tankov o objeme  každý po 500l. Tým sa zvýšila kapacita množstva piva buď vyrobeného, alebo v procese ležania o 50hl.   Inštalácia prebehla  v mesiaci február a dodávateľmi boli už naši overení partneri p.Milan Ševčík a spoločnnosť NIRO-INOX s.r.o. Dodávky a  práca prebehli v dohodnutom termíne a ako sme už zvyknutí v tej maximálnej kvalite.

Samostatnou a ďalšou veľmi dôležitou kapitolou je stáž nášho sládka v pivovare Kout na Šumavě. Naším sládkom je Peter Novotný, ktorý absolvoval študijný pobyt v pivovare Kout na Šumavě, kde sa pod vedením hlavného sládka pivovaru p. Bohuslava Hlavsa zaúčal do tajov výroby toho najlepšieho piva.
Pivovar Kout na Šumavě vznikol v roku 1736. Dlho patril šľachtickému rodu Stadionů, v roku 1924 prešiel do vlastníctva rodu Schörnbornů. Po vojne bol podnik znárodnený a jeho význam začal upadať. Objem výroby sa znižoval a budovy chátrali. V 70. rokoch zostalo z kedysi slavného pivovaru už len torzo, kde výrobná linka slúžila k plneniu sodovky, aj ta sa čoskoro zastavila. Objekt v žalostnom stave kúpil v roku 2001 súčasný majiteľ p. Jan Skala.
Spolu s najdôležitejším pracovníkom hlavným sládkom, ktorým je p. Bohuslav Hlavsa, spustili opäť výrobu v pivovare a v roku 2006 opäť uvarili originálne koutské pivo.

V Koute sa varí výčapná desiatka, originálna nefiltrovaná dvanástka a tmavé špeciály štrnástka a osemnástka. Môžu sa pochváliť viacerými významnými oceneniami (www.pivovarkout.cz) a tiež exportom do Ruska či Ameriky.

Práve v tomto pivovare sa mal česť učiť náš sládek remeslu, kde pri už naštudovaných teoretických vedomostiach si prešiel v praxi celý výrobný proces. Na základe perfektného ľudského a profesionálneho prístupu majstra p. Hlavsu, či jeho pracovníka Tomáša Nádraskýho získal nezaplatiteľné rady a skúsenosti.
Majster ho jasne naučil ako sa majú dodržiavať princípy klasickej výroby, používanie prvotriednych surovín, spôsob a dĺžka ležania piva a tak sa odlišovať od všetkých tých „mydlovarov“ či produktov z chemických tovární, ktorými náš trh zaplavujú obrí giganti.

Na základe vzájomne veľmi dobrých medziľudských vzťahoch, a na základe veľkého uznania práce a piva, ktoré sa v Koute varí je pre nás česť, že môžeme označiť náš reštauračný minipivovar ako spriatelený minipivovar pivovaru Kout na Šumavě. Dodnes ak je to potrebné, náš sládek konzultuje a radí sa s majstrom p. Bohuslavom Hlavsom z Koutu na Šumavě.

UPUTAVKA Ochutnajte pivo BUCHVALD