Minipivovar BUCHVALD a sládek na TV Redute

Dňa 12.9.2013 TV  Reduta odvysielala reportáž o našom pivovare.
Video reportáž si môžete pozrieť na linku:
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&videoID=130912-2