minipivovar BUCHVALD

adresa a fakturačné údaje:
BUCHVALD s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves
 e-mail: novotny@bbfenergy.sk, www.buchvald.sk
Prevádzka: minipivovar BUCHVALD, Priemyselná zóna Podskala, 052 01 Spišská Nová Ves
banka: Tatrabanka a.s., pobočka Spišská Nová Ves, č.ú. IBAN: SK24 1100 0000 0029 4202 9957
IČO: 50 544 811, IČ DPH: SK2120380592
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel S.r.o., vložka 40059/V

Hlavný sládek pivovaru:
Ing. Peter Novotný
Email: novotny@bbfenergy.sk

Sládek pivovaru:
Radovan Fassinger
Email: radofassinger@gmail.com