Minipivovar BUCHVALD

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

BUCHVALD s.r.o.

Podskala 3240

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 50 544 811

IČ DPH: SK2120380592

banka: Tatrabanka a.s., pobočka Spišská Nová Ves,

č.ú. IBAN: SK24 1100 0000 0029 4202 9957

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel S.r.o., vložka 40059/V

Prevádzka:
minipivovar BUCHVALD,
Podskala 3240,
052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Peter Novotný

Hlavný sládek pivovaru

+421907949712

novotny@bbfenergy.sk

Radovan Fassinger

Sládek pivovaru

+421944581185

radofassinger@gmail.com 

 

Peter Novotný

2. sládek pivovaru

+421918869415

novotny3@icloud.com 

Kontaktujte nás