História a súčasnosť

Vznik a súčasnosť nášho pivovaru BUCHVALD

História nášho pivovaru siaha do obdobia roku 2010, kde sa touto myšlienkou začal vytrvalo zaoberať hlavný sládek nášho pivovaru a vtedajší partner spoločnosti BBF elektro s.r.o., ktorá je vlastníkom strediska PoračPark. V roku 2012 sa začalo s výstavbou minipivovaru, kde celá produkcia mala byť len pre reštauráciu v danom stredisku. Dodávatelia technológie boli z Českej Republiky a to spoločnosť NIRO-INOX s.r.o. zo Zaječí a p. Milan Ševčík z Kroměříža. NIRO-INOX dodala kvasné tanky, vírivú káď a zásobníky na ľadovú a horúcu vodu. P. Milan Ševčík ako zhotoviteľ pivovaru zabezpečil všetko ostatné počnúc varňou, scedzovacou kaďou, myčkou na keg sudy, chladením, kompletnou inštaláciou, potrubnými rozvodmi, čerpadlami, kompresorom, jednoducho kompletnou montážou pivovaru. Samotná dodávka a montáž technológie prebehla v mesiaci február a marec 2013. 27.3.2013 bol minipivovar BUCHVALD skolaudovaný. 29.3.2013 bola navarená prvá várka piva, 30.3. druhá a bol naplnený tank č.1.

Po necelom roku čapovania sa výtoč nášho pivka viac než ztrojnásobila oproti tomu keď sa v stredisku čapovali chemické zlúčeniny. Takýto nárast sme nepredpokladali a boli 2 možnosti riešenia. A to buď skrátiť výrobný proces, teda dobu ležania pivka, alebo pivovar rozšíriť. Skrátenie doby ležania bolo pre nás neprijateľné, preto sme sa rozhodli rozšíriť technológiu, teda ležiacku kapacitu. Nainštalovali sme nový tank v objeme 2000l (k štyrom jestvujúcim) a taktiež 6ks pretlačných tankov o objeme každý po 500l. Tým sa zvýšila kapacita množstva piva buď vyrobeného, alebo v procese ležania o 50hl. Inštalácia prebehla v mesiaci február 2014 a dodávateľmi boli už naši overení partneri p. Milan Ševčík a spoločnosť NIRO-INOX s.r.o. Dodávky a práca prebehli v dohodnutom termíne a ako sme už zvyknutí v tej maximálnej kvalite.

Prvotné nadšenie hlavného sládka z varenia piva ako jeho hobby prešlo do túžby minipivovar rozšíriť a venovať sa pivu profesionálne. V roku 2016 založil spoločnosť BUCHVALD s.r.o., pod ktorú prešiel pivovar a výroba piva. Taktiež v tom istom roku vznikla spoločnosť BUCHVALDHAUS s.r.o., ktorá otvorila štýlovú piváreň priamo v centre Spišskej Novej Vsi na námestí, ul. Letná 53. Táto piváreň BUCHVALDHAUS je domovská stanica pre pivo BUCHVALD.

Už pri otvorení pivárne BUCHVALDHAUS nastal kapacitný problém minipivovaru a bolo nutné jeho opätovné rozšírenie. Preto po dlhej úvahe došlo v roku 2017 k rozhodnutiu o výstavbe nového pivovaru v Spišskej Novej Vsi v priemyselnej zóne na Podskale. Projekčné práce začali v lete a s výstavbou sa začalo v novembri. V apríli 2018 bol pivovar stavebne dokončený a presťahovala sa do neho celá pôvodná technológia. Tá sa doplnila o ležiacke tanky, novú CIP stanicu, dopravníky na slad. Tak sa zvýšila kapacita pivovaru z pôvodných 500hl a na 3000hl pri zachovaní tej istej potrebnej doby ležania. So skúšobnou prevádzkou sme začali v apríli, následne v júni bol pivovar skolaudovaný.

V novembri 2018 sme zakúpili plničku na sklenené fľaše a začali sme ďalšiu etapu v pivovare, remeselné pivo zo srdca Spiša ponúkať v sklenených fľašiach.

Samostatnou a ďalšou veľmi dôležitou kapitolou je stáž nášho hlavného sládka v pivovare Kout na Šumavě. Naším hlavným sládkom je Peter Novotný, ktorý absolvoval študijný pobyt v pivovare Kout na Šumavě, kde sa pod vedením hlavného sládka pivovaru p. Bohuslava Hlavsu zaúčal do tajov výroby toho najlepšieho piva. Práve v tomto pivovare sa mal česť učiť náš sládek remeslu, kde pri už naštudovaných teoretických vedomostiach si prešiel v praxi celý výrobný proces. Na základe perfektného ľudského a profesionálneho prístupu majstra p. Hlavsu získal nezaplatiteľné rady a skúsenosti. Majster ho jasne naučil ako sa majú dodržiavať princípy klasickej výroby, používanie prvotriednych surovín, spôsob a dĺžka ležania piva a tak sa odlišovať od všetkých tých „mydlovarov“ či produktov z chemických tovární, ktorými náš trh zaplavujú obrí giganti. Na základe vzájomne veľmi dobrých medziľudských vzťahoch, tiež na základe veľkého uznania práce a piva, ktoré sa v Koute varí je pre nás česť, že môžeme označiť náš minipivovar ako spriatelený minipivovar pivovaru Kout na Šumavě. Dodnes ak je to potrebné, náš sládek konzultuje a radí sa s majstrom p. Bohuslavom Hlavsom z Koutu na Šumavě.