Postup výroby piva v našom pivovare

Pivo BUCHVALD vyrábané v našom rekreačnom stredisku sa vyrába podľa starého pivovarského zákona o čistote piva (Reinheitsgebot z roku 1516), podľa ktorého sa pri výrobe piva používajú len 4 suroviny a to: voda, slad, chmeľ a pivovarské kvasnice. Pivo BUCHVALD sa varí klasickou pôvodnou metódou, bez pridania cukru, náhražiek, rôznych extraktov, umelého sýtenia CO2…Hlavné kvasenie a následné dokvasenie (ležanie) trvá cca 12 týždňov, kde v klasických veľkých pivovaroch je táto doba počas hlavnej sezóny niekedy len týždeň! To je teda hlavný rozdiel piva BUCHVALD oproti dnešným klasickým „europivám“.

Tu sú bližšie rozpísané jednotlivé procesy výroby:

Šrotovanie

Šrotovanie je mechanické rozdrvenie jačmenného sladu na sladový šrot, a to tak aby bol čo najviac zachovaný obal zŕn, ktorý potom slúži pri scedzovaní ako dôležitá filtračná vrstva

Vystieranie

Nasleduje vystieranie, teda proces zmiešania sladu s vodou pri teplote 37°C. Dôkladným premiešaním sladu s vodou vzniká v kádi hustá kaša tzv. vystierka, ktorá sa v ďalšom procese nazýva ako rmut či dielo.

Rmutovanie

Ďalšou fázou je rmutovanie. Ide o proces, pri ktorom enzymatický komplex obsiahnutý v slade štiepi zložité polysacharidy (škroby) na zkvasiteľné cukry. My používame, pre energetickú a časovú náročnosť, dnes už veľmi málo používaný trojrmutový spôsob. Postupne sa ohrievajú časti diela (rmuty) na vyššiu cukrotvornú teplotu, po dokonalom zcukrení sa privedú do varu, povaria a prečerpú k dielu. Na konci sa dosiahne teplota celého diela 75 až 78°C.
Proces rmutovania trvá cca 4,5 hod. a po jeho ukončení sa zaradí 30 min. odpočinok po ktorom nastáva scedzovanie

Scedzovanie

Pri následnom scedzovaní dochádza v scedzovacej kádi k oddeleniu kvapalnej časti diela od pevných zbytkov sladu – tzv. sladového mláta, ktoré používame pre kŕmenie koní. Výsledkom scedzovania, ktoré trvá cca 3,5 hod je sladina, čirý roztok sladkej chuti.

Chmelovar

Povarením sladiny s chmeľom, ktorý pridávame na 3 krát v mladinovej pánvi počas doby 120 minút sa uvoľňujú horké látky chmeľu do roztoku a výsledkom je horúca mladina.

Schladzovanie

Mladina je schladená v jednostupňovom doskovom chladiči na zákvasnú teplotu 8-10 C. Počas schladzovania dochádza k sýteniu už zachladenej mladiny sterilným vzduchom.

Kvasenie

K zchladenej a prevzdušnenej mladine sa pridajú pivovarské kvasnice a nastáva proces kvasenia, kde sa postupne znižuje teplota a na konci procesu sa odpustia kvasnice. U nás proces kvasenia trvá cca 12 dní. Počas kvasenia dochádza k premene zkvasiteľných cukrov na alkohol a CO2. Po ukončení procesu sa pivo zchladí a nastáva proces ležania.

Ležanie piva – dozrievanie

Ležanie – dozrievanie piva je u nás pri hradiacom tlaku 0,8-0,9 baru a teplote okolo 1 až 2°C. celková doba je u nás cca 12 týždňov.
Pri tejto teplote sa pivo sýti prirodzeným CO2 (dostáva říz..) a zaokrúhľuje sa jeho chuť.

Stáčanie piva, čapovanie

Hotové pivo sa stočí do KEG sudov, ktoré sa umiestnia do chladiaceho boxu, kde je udržiavaná teplota do 2°C, kde ďalej oddychuje a čaká na narazenie a čapovanie priamo do reštaurácie, priamo z tohto chladeného skladu. Neputuje na ďalekosiahle cesty, netrasie s ním na korbe auta a potom nečaká pri barovej teplote na narazenie, ale pekne v pokoji zachladené spokojne ďalej leží až kým sa nedostane do Vášho pohára.
Pri stáčaní a potom aj pri následnom čapovaní v reštaurácii používame tlačné médium plyn a to zmes dusíku (80%) a CO2(20%) u nás označenú ako PLYNAPEX.

Pivo BUCHVALD podávame nepasterizované a nefiltrované, je teda čerstvé, kvalitné, zdravé a bohaté na vitamíny. Pretože je bez pridania cukru, náhražiek, extraktov a nie je umelo sýtené kysličníkom nespôsobuje bolesti hlavy či pálenie záhy. Naopak je bohaté na vitamíny, minerály, živé kultúry (zbytkové kvasnice) a protistresové látky.

UPUTAVKA Ochutnajte pivo BUCHVALD