Postup výroby piva v našom pivovare

Pivo BUCHVALD vyrábané v našom pivovare sa vyrába podľa starého pivovarského zákona o čistote piva (Reinheitsgebot z roku 1516), podľa ktorého sa pri výrobe piva používajú len 4 suroviny a to: voda, slad, chmeľ a pivovarské kvasnice. Pivo BUCHVALD sa varí klasickou pôvodnou metódou, bez pridania cukru, náhražiek, rôznych extraktov, umelého sýtenia CO2…Hlavné kvasenie a následné dokvasenie (ležanie) trvá cca 12 týždňov, kde v klasických veľkých pivovaroch je táto doba počas hlavnej sezóny niekedy len týždeň! To je teda hlavný rozdiel piva BUCHVALD oproti dnešným klasickým „europivám“.

Tu sú bližšie rozpísané jednotlivé procesy výroby:

Šrotovanie

Šrotovanie je mechanické rozdrvenie jačmenného sladu na sladový šrot, a to tak aby bol čo najviac zachovaný obal zŕn, ktorý potom slúži pri scedzovaní ako dôležitá filtračná vrstva

Vystieranie

Nasleduje vystieranie, teda proces zmiešania sladu s vodou pri teplote 37°C. Dôkladným premiešaním sladu s vodou vzniká v kádi hustá kaša tzv. vystierka, ktorá sa v ďalšom procese nazýva ako rmut či dielo.

Rmutovanie

Ďalšou fázou je rmutovanie. Ide o proces, pri ktorom enzymatický komplex obsiahnutý v slade štiepi zložité polysacharidy (škroby) na zkvasiteľné cukry. My používa metradičný dvojrmutový spôsob. Postupne sa ohrievajú časti diela (rmuty) na vyššiu cukrotvornú teplotu, po dokonalom zcukrení sa privedú do varu, povaria a prečerpú k dielu. Na konci sa dosiahne teplota celého diela 75 až 78°C.
Proces rmutovania trvá cca 4,5 hod. a po jeho ukončení sa zaradí 30 min. odpočinok po ktorom nastáva scedzovanie

Scedzovanie

Pri následnom scedzovaní dochádza v scedzovacej kádi k oddeleniu kvapalnej časti diela od pevných zbytkov sladu – tzv. sladového mláta, ktoré používame pre kŕmenie koní. Výsledkom scedzovania, ktoré trvá cca 3,5 hod je sladina, čirý roztok sladkej chuti.

Chmelovar

Povarením sladiny s chmeľom, ktorý pridávame na 3 krát v mladinovej pánvi počas doby 120 minút sa uvoľňujú horké látky chmeľu do roztoku a výsledkom je horúca mladina.

Schladzovanie

Mladina je schladená v jednostupňovom doskovom chladiči na zákvasnú teplotu 8-10 C. Počas schladzovania dochádza k sýteniu už zachladenej mladiny sterilným vzduchom.

Kvasenie

K zchladenej a prevzdušnenej mladine sa pridajú pivovarské kvasnice a nastáva proces kvasenia, kde sa postupne znižuje teplota a na konci procesu sa odpustia kvasnice. U nás proces kvasenia trvá cca 12 dní. Počas kvasenia dochádza k premene zkvasiteľných cukrov na alkohol a CO2. Po ukončení procesu sa pivo zchladí a nastáva proces ležania.

Ležanie piva – dozrievanie

Ležanie – dozrievanie piva je u nás pri hradiacom tlaku 0,8-0,9 baru a teplote okolo 1 až 2°C. celková doba je u nás cca 12 týždňov.
Pri tejto teplote sa pivo sýti prirodzeným CO2 (dostáva říz..) a zaokrúhľuje sa jeho chuť.

Stáčanie piva, čapovanie

Hotové pivo sa stočí do KEG sudov, ktoré sa umiestnia do chladiaceho boxu, kde je udržiavaná teplota do 2°C, kde ďalej oddychuje a čaká na narazenie a čapovanie priamo do reštaurácie, priamo z tohto chladeného skladu.  Nečaká pri barovej teplote na narazenie, ale pekne v pokoji zachladené spokojne ďalej leží až kým sa nedostane do Vášho pohára.
Pri stáčaní a potom aj pri následnom čapovaní v reštaurácii sa používa tlačné médium plyn a to zmes dusíku (80%) a CO2(20%) u nás označenú ako PLYNAPEX.

Pivo BUCHVALD podávame nepasterizované a nefiltrované, je teda čerstvé, kvalitné, zdravé a bohaté na vitamíny. Pretože je bez pridania cukru, náhražiek, extraktov a nie je umelo sýtené kysličníkom nespôsobuje bolesti hlavy či pálenie záhy. Naopak je bohaté na vitamíny, minerály, živé kultúry (zbytkové kvasnice) a protistresové látky.